Hlohovec

Vesnice leží nedaleko města Valtic, v písemných pramenech je poprvé připomínána až v roce 1414, vznikla ale už ve 13. Století jako ves kolonizační. Hlohovcem procházela původní moravsko-rakouská hranice. Tuto hranici připomíná klasicistní Hraniční zámeček, postavený na břehu Hlohoveckého, na jehož průčelí můžeme číst nápis „Zwischen Österreich und Mähren“. Kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn v letech 1826-1827. Po přestavbě bylo změněno jeho patrocinium a dnes je zasvěcen sv. Bartoloměji. Památkově chráněná je i plastika sv. Floriána na návsi a boží muka u silnice do Valtic.

Hlohovec je jedna z vesnic regionu, která si zachovává své původní folklorní tradice.

více na www.hlohovec.cz

 

 
hlohovec_01.jpg