Bulhary

Obec s bohatými archeologickými nálezy. Je doložen pobyt lovců mamutů na katastru obce. Vlastní obec byla založena v první polovině 13. století německými kolonisty. Nesla název Bulgarn a patřila...
více

Kontakt

Adresa:

Obecní úřad
Bulhary 76
691 89

Tel:

519 340 722

Fax:

519 340 876

Email:

buresova@bulhary.cz

Web:

http://www.bulhary.cz

Starosta:

Jiří Osička

Kulturní události

Kulturní události nejsou k dispozici...
více

Historie

Do katastru Bulhar zasahuje chráněná krajinná oblast Pálava. Východní svahy členité Milovické pahorkatiny, pokryté sprašemi, porůstají druhově bohaté panonské dubohabřiny a teplomilné doubravy. Dnes jsou využity k obornímu chovu zvěře. V nivě Dyje zejména v mezihrází se dochovaly lužní lesy a zbytky nivních luk.Archeologické nálezy z kata...
více
 
bulhary_03.jpg