MAP

Podílíme se na realizaci projektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693.

Prioritním zaměřením projektu je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Více informací naleznete na www.map-breclavsko.cz

 
Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg
 
Login×